Thiết kế, thi công Panner, Standee X Đại hôi Công đoàn TTKD VNPT - Đà Nẵng

Công trình : Thiết kế, thi công Panner, Standee X Đại hôi Công đoàn TTKD VNPT - Đà Nẵng
Chủ đầu tư : Trung tâm KD VNPT - Đà Nẵng
Địa điểm công trình : Hội trường tầng 10, Tòa nhà VNPT 436 đường 2/9


popup

Số lượng:

Tổng tiền: