Thiết kế, cung cấp Backdrop, bandroll, biểu mẫu sự kiện Điện Bàn giao lưu kết nối ( Tháng 4-2016)

Công trình : Thiết kế, cung cấp Backdrop, bandroll, biểu mẫu sự kiện Điện Bàn giao lưu kết nối ( Tháng 4-2016)
Chủ đầu tư : BTC Sự kiện cung các ACE FB Điện Bàn


popup

Số lượng:

Tổng tiền: