Phước Thiện Pharmacy

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡: 𝐓𝐡𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 Quảng cáo Phước Thiện 3

🎯 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜: Mặt dựng Aluminium kết hợp thanh lam định hình C84, chữ nổi, led hăt SiD Korea, bạt 3M in UV, Led thanh Mynice, Led Pha, Downlight.

🏢 𝐂𝐡𝐮̉ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛: Phước Thiện Pharmacy

🐘 Đ𝐢̣𝐚 đ𝐢𝐞̂̉𝐦: 170 Ông Ích Khiêm, TP.Đà Nẵng

🍀 𝐓𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧: Winner Decor Company


popup

Số lượng:

Tổng tiền: