Lĩnh vực hoạt động

1. Quảng Cáo

Thiết kế thi công các công trình quảng cáo đa phương tiện.

2. Nội thất

Thiết kế, thi công các công trình nội thất Văn phòng, Showroom, nhà ở.

3. Kiến trúc

Tư vấn thiết kế các công trình kiến trúc hiện đại, tiện nghi.

4. Xây dựng

Thiết kế, thi công các công trình xây dựng Dân dụng.