Thiết kế, thi công triển lãm HABECO tại Trung tâm báo chí quốc tế – Apec 2017