Thiết kế thi công mặt dựng quảng cáo, nội thất Nhà thuốc Hồng Đức