Thiết kế, thi công cải tạo mặt dựng Showroom – MALLOCA – Đà Nẵng + Thiết kế Banner Roll up khuyến mãi + Biển tên Chi nhánh & Kho hàng