Thiết kế, thi công cải tạo các hạng mục theo nhận diện mới KIM LONG NAM GROUP 2018