Thiết kế, thi công Bảng Aluminium, chữ nổi, Pano lớn Công ty Phương Thiên Nguyên và Trạm Bê tông Nhựa nóng