Thi công mặt dựng, Signboard, Signal và Led trang trí nội thất The Holiday Spa & Massage