Signboard HOÀNG ĐẠI 2 x 2 bộ ( Hướng Đông + Tây) Công ty Hoàng Đại Long