Mặt dựng kiến trúc & Counter Restaurant Coffee SALA, 441A Lê Duẩn, TP.Đà Nẵng