Cải tạo kiến trúc, Pano Văn phòng Maintenance Station – Vietjet Air