Các dự án (San Miguel 2018) Unframe Ký Led – Led Signage (vòng)-Một hộp đèn và bảng