Billboard Khung thép chịu lực 40 x 40, Bạt 3M in UV, Pha Led năng lượng mặt trời