Bảng hiệu Alu, Backdrop, Chữ nổi, Name card, Thư mời, Phông khai trương, bảng chức danh, tem xe công trình