Thiết kế và thi công nhận diện thương hiệu DTG WINDOW

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : Branding, Chữ inox sơn hấp nhiệt, chữ Mica đế…

Thiết kế thi công Pano, tờ rơi tuyên truyền bảo vệ biển đảo Việt Nam và hiểu biết pháp luật.

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 : Thiết kế thi công Pano, tờ rơi tuyên truyền…

Bảng biển Đại Lý MAXXIS

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 : Bảng biển Đại Lý MAXXIS 🎯 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 :…

Soleil Villa – Hoian

𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 : Soleil Villa – Hoian 🎯 𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : Chữ…

LET’S WIN VIP CLUB

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : Thực hiện nhận diện thương hiệu mới LET’S WIN…

Thiết kế thi công nội thất, quảng cáo showroom QUẢNG HOME

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : – Mặt dựng quảng cáo + Nội thất trưng…

Thiết kế thi công nội thất, quảng cáo showroom Thú cưng BOSS CITY

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : Mặt dựng quảng cáo + Nội thất trưng bày…

Thi công cải tạo mặt dựng, quảng cáo và xây dựng Showroom xe máy SYM

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : – Mặt dựng Aluminium , logo, chữ nổi Led…

Thi công cải tạo mặt dựng, quảng cáo Nhà may Hoàng

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : – Mặt dựng Aluminium + Khung nhôm kính phản…

Thi công cải tạo nhận diện mới SCB

𝐇𝐚̣𝐧𝐠 𝐦𝐮̣𝐜 : – Mặt dựng Aluminium + Khung nhôm kính Xingfa,…