Công Thành Printing

Công trình : Thi công nhận diện thương hiệu mới Công Thành Printing
Hạng mục : Signboard Alu + Chữ Inox + Led + Hộp đèn vẫy hút nổi in UV + Panner quảng cáo đường phố.
Địa điCông trình : Thi công nhận diện thương hiệu mới Công Thành Printing
Hạng mục : Signboard Alu + Chữ Inox + Led + Hộp đèn vẫy hút nổi in UV + Panner quảng cáo đường phố.
Địa điểm : 302 Hải Phòng + 6-12 Ngô Thế Lân, TP.Đà Nẵng
Thực hiện : Winner Decor Company ( T4-2020)
Chủ đầu tư : Công Thành Printing JSCểm : 302 Hải Phòng + 6-12 Ngô Thế Lân, TP.Đà Nẵng
Thực hiện : Winner Decor Company ( T4-2020)
Chủ đầu tư : Công Thành Printing JSC


popup

Số lượng:

Tổng tiền: